dav  
     POČETAK   |   NOVOSTI   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
  Djelatnost
 
  Znanstveno - istraživački rad
  Rad sa strankama
  Objavljivanje arhivskog gradiva
  Matične knjige
  Bibliografija
  DOGAĐANJA
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Koprivnička 51
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
Djelatnost  

Državni arhiv u Varaždinu obavlja poslove čuvanja, zaštite i obrade arhivskog gradiva, te na taj način stvara uvjete za njegovo korištenje radi postizanja i zaštite osobnih prava, u službene svrhe, za znanstvena istraživanja, kulturno-prosvjetno djelovanje i sl.
Ostvarivanje navedenih ciljeva postiže se djelovanjem kroz nekoliko ustrojbenih jedinica Arhiva:

A) Centrala Arhiva u Varaždinu sa sljedećim jedinicama:

1. Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan Arhiva
2. Odjel za sređivanje, stručno-znanstvenu obradu i objavljivanje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala
3. Odjel za sokumentacijsko-informacijske poslove i poslove knjižnice
4. Odjel za opće upravne, računovodstvene i pomoćno tehničke poslove

B) Arhivski sabirni centar Krapina

C) Arhivski sabirni centar Koprivnica

Arhivsko gradivo pohranjeno u Arhivu prvorazredni je izvor za raznovrstan znanstveno-istraživački rad, ali i osnova za rješavanje administrativno-pravnih poslova građana/rad sa strankama.
U nastojanju da se potencijalnim istraživačima omogući što veća dostupnost najvrednijih izvora za starija povijesna razdoblja pokrenut je rad na objavljivanju arhivskog gradiva.
Korisnicima usluga Arhiva na raspolaganju stoji i bibliotečno gradivo specijalne knjižnice Arhiva.

 

 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.