dav  
     POČETAK   |   NOVOSTI   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
  Djelatnost
  Bibliografija
 
  Objavljeno gradivo
  DOGAĐANJA
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Koprivnička 51
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
Bibliografija  
O Arhivu kao ustanovi objavljeno je do danas više prikaza u stručnim časopisima i publikacijama:

Androić M. Pet godina života Arhiva u Varaždinu, Arhivist, VI/1956., 2.
Androić M. Iz arhiva u Varaždinu, Arhivski vjesnik I/1958.
Androić M. Djelatnost Hisorijskog arhiva u Varaždinu, Arhivski vjesnik II/1959.
Androić M. Historijski arhiv u Varaždinu u akciji evidentiranja i popisivanja arhivske građe izvan Arhiva, Arhivski vjesnik X/1967..
Pavliček V. Problemi zapošljavanja i školovanja arhivskih djelatnika na primjeru Povijesnog arhiva u Varaždinu, Sodobni arhivi, 16/1994.,
Pavliček V. Računalni program za sređivanje i pretraživanje građevinske dokumentacije grada Varaždina, Sodobni arhivi, 20/1998.
Pavliček V. Uz 45. obljetnicu djelovanja Povijesnog arhiva u Varaždinu, Varaždinske vijesti, br. 2779 – 2788/1998.
Wissert A. Arhiv grada Varaždina, Arhivist I/1951,2.


Radovi o fondovima i zbirkama:

Androić M. Opći inventar Arhiva grada Varaždina, Arhivist V/1955., 1.
Pavliček V. Povijest arhiva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina, Arhivski vjesnik, 37/1994.
Pavliček V. Urbarijalne knjige vlastelinstva Klenovnik iz druge polovice 18.stoljeća, Monografija Klenovnik – 750 godina, 1995.
Wissert A. Arhiv Ivana Kukuljevića-Sakcinskog, Arhivist II/1952.,1.
Varaždin u arhivu, Varaždin 1995. g.
 

 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.