dav  
     POČETAK   |   NOVOSTI   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
 
  Teritorijalna nadležnost
  Dokumenti
  Djelatnost
  Bibliografija
  DOGAĐANJA
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Koprivnička 51
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
Arhiv
Teritorijalna nadležnost  
Tradicija čuvanja arhivskog gradiva

Tradicija čuvanja pisanog gradiva na području koje svojom djelatnošću pokriva Državni arhiv u Varaždinu seže sve do srednjeg vijeka, što se poglavito odnosi na urbana središta. Kultura življenja i svijest da samo pisano svjedočanstvo jamči pravnu sigurnost pojedinca, ali i zajednice u cjelini, utječu na zavidnu razinu očuvanosti arhiva pojedinih gradova i trgovišta, ali i feudalnih obitelji. Ipak, o sustavnoj djelatnosti zaštite arhivskog gradiva možemo govoriti tek s osnivanjem arhiva kao samostalne ustanove.

Godine 1950. osnovan je Arhiv grada Varaždina (AGV) kao samostalna ustanova koja radi na prikupljanju, čuvanju i obradi arhivskog gradiva. Arhivski nukleus oko kojeg će izrasti, po količini i vrijednosti u njemu pohranjenog arhivskog gradiva jedan od znatnijih arhiva u Hrvatskoj, predstavljao je arhiv Slobodnog i kraljevskog grada Varaždina u kojem se čuvaju gradski spisi od početka 13. pa sve do 20. stoljeća. Ovo jezgro gradskog arhiva uskoro će biti obogaćeno novim arhivskim gradivom - spisima cehova, kulturnih i sportskih društava, gospodarskih udruženja, upravnih i pravosudnih organa, znamenitih obitelji i pojedinaca. U Arhiv dospijeva gradivo sa šireg područja što će se uskoro odraziti i na njegov status, odnosno prerastanje u regionalnu ustanovu.

Godine 1957. proširuje se teritorijalna nadležnost ove ustanove, te ona obavlja arhivsku službu za područje tadašnjih kotareva Varaždin, Čakovec, Koprivnica i Krapina. S promjenom teritorijalne nadležnosti promijenit će se i naziv ustanove, te ona od 1959.g. djeluje pod imenom Historijski arhiv u Varaždinu ( HAV ). Istovremeno, mijenja se i njezina organizacijska struktura. Kako bi što djelotvornije obavljao poslove arhivske službe na cjelokupnom području svoje nadležnosti, u HAV-u se u razdoblju od 1957 - 1962. osnivaju tri arhivska sabirna centra: Krapina, Koprivnica i Čakovec. Od godine 1993. arhiv djeluje pod nazivom Povijesni arhiv u Varaždinu (PAV), da bi s novim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997. g. dobio današnji naziv - Državni arhiv u Varaždinu (DAVŽ). Teritorijalna nadležnost Arhiva proteže se na područje Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije.

Danas se u Arhivu čuva oko 10 000 dužnih metara arhivskog gradiva, raspodijeljenog u više od 1000 fondova i zbirki. Ovo gradivo pokriva vremenski raspon od početka 13. stoljeća pa sve do kraja 20. stoljeća i otvara mogućnosti svestranih povijesnih istraživanja kako političkih tako i gospodarskih, kulturoloških, genealoških i dr.

Od gradiva pohranjenog u DAV-u izuzetnom se vrijednošću kao povijesni izvori izdvajaju arhivi : grada Varaždina (13 - 20. st.), grada Koprivnice (17 - 20.st.), trgovišta Krapina (14 - 20.st.), obitelji Bedeković (13 - 20.st.), obitelji ErdÖdy (15 - 19 st.), obitelji Kukuljević (17 - 20.st.), obitelji Varady (14 - 20.st.), te Zbirka matičnih knjiga i Zbirka urbarijalnih knjiga. 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.