dav  
     Početak   |   Novosti   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
  Djelatnost
  Zbirke i fondovi
  Pretraživanje fondova
  Bibliografija
  Događanja
  Galerija
  Zanimljivosti
   
Državni arhiv u Varaždinu
Trstenjakova 7
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
Tečaj za pristupanje provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama

DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU

TRSTENJAKOVA 7, 42000 VARAŽDIN

Stvarateljima arhivskoga gradiva

Predmet: Tečaj za pristupanje provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.

Obveze stvaratelja i imatelja

Na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva obvezni su:

* savjesno čuvati gradivo u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje nadležnom arhivu;

* jednom godišnje dostaviti nadležnom arhivu popise arhivskoga gradiva dokumentacijskih zbirki ili cjelina sa stanjem na zadnji dan prethodne godine;

* pribavljati mišljenje nadležnog državnog arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na njihovo gradivo;

* redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnoga gradiva kojemu su istekli rokovi čuvanja,

* arhivsko gradivo nakon provedenog odabiranja i izlučivanja predati arhivu u izvorniku, sređeno, tehnički opremljeno, označeno, popisano i cjelovito za određeno vremensko razdoblje;

* omogućiti ovlaštenim djelatnicima nadležnoga državnoga arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem njihova gradiva;

* pridržavati se uputa nadležnoga državnoga arhiva glede zaštite gradiva;

* osigurati primjeren prostor i opremu za pohranu i zaštitu arhivskoga gradiva;

* odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane koji mora imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani.

 

Stoga Državni arhiv u Varaždinu poziva sve stvaratelje i imatelje  javnoga i privatnoga arhivskoga i registraturnoga gradiva, a koji nisu ispunili svoju zakonsku obvezu, osiguranja djelatnika  za rad u pismohrani, na „Tečaj za pristupanje provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama“, koji će se održati u Državnom arhivu u Varaždinu, Trstenjakova 7, Varaždin.

Tijekom tečaja obradit će se nekoliko programskih cjelina:

- propisi o arhivskom gradivu i upravljanju dokumentacijom

- sređivanje gradiva

- sustav zaštite dokumentacije

- vrednovanje dokumenata, izlučivanje gradiva, postupci

- uredsko poslovanje

- organizacija rada pismohrane

- elektronički i audiovizualni zapisi

U sklopu tečaja obradit će se teme usklađene s programom ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.

Tečaj će se održati u razdoblju od 29.11.-01.12.2016. u čitaonici Državnog arhiva u Varaždinu, Trstenjakova 7, Varaždin, svaki dan u vremenu od 9 do 14 sati.

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, molimo Vas da nas obavijestite o tome do početka tečaja.

Naknada za pohađanje tečaja iznosi 1.000.00 kn, a uplaćuje se prije dolaska na tečaj. Ispite provodi Hrvatski državni arhiv. a mjesto  i vrijeme će se odrediti naknadno.

            Za dodatne informacije u vezi s tečajem možete nazvati:

Ladislav Volić: 098 9830352  Ivanu  Posedi: 098 981 5465 i Josipu Slukan: 049 342 202. Prijavnice možete slati e-mailom: lvolic@dav.hr

 

Prijavnica za tečaj

Program tečaja za djelatnike u pismohranama

                                               


 
 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.