dav  
     Početak   |   Novosti   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
  Djelatnost
 
  Znanstveno - istraživački rad
  Rad sa strankama
  Objavljivanje arhivskog gradiva
  Matične knjige
  Bibliografija
  Događanja
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Trstenjakova 7
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
Objavljivanje arhivskog gradiva  
Objavljivanje arhivskog gradiva predstavlja završni rezultat arhivističkog rada, njegovu najvišu etapu, a njime se postiže veća sigurnost i zaštita kod korištenja gradiva radi istraživanja kao i laka dostupnost.
Objavljivanje arhivskog gradiva, koje se danas čuva u DAVŽ-u započelo je još u vrijeme II. svjetskog rata, kada Zlatko Tanodi 1942.g. objavljuje «Poviestne spomenike slobodnog i kraljevskog grada Varaždina». Ova edicija obuhvaća diplomatičko gradivo iz arhiva varaždinske gradske općine za razdoblje od 1209.g. do 1526g.
Godine 1944. kao drugi svezak «Poviestnih spomenika» objavljeni su gradski zapisnici iz g. 1454.-1464./1467.-1469. u redakciji Zlatka Tanodija i Adolfa Wisserta.
Nakon duže pauze, s objavljivanjem arhivskog gradiva nastavlja se 1990.g. edicijom «Zapisnici poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina», koju za tisak priređuju dr. Josip Barbarić i dr. Josip Kolanović (I. svezak priredili su Ivan Kolander, Adolf Wissert i dr. Josip Barbarić). U dosad objavljenih 9 svezaka obuhvaćeni su Gradski zapisnici od 1587.-1714.g.
Objavljivanje najvrednijih izvora za istraživanje starije povijesti grada Varaždina obogaćuje i edicija «Statut grada Varaždina» iz 2001.g. Osim uvodnih studija, koje se bave temom statutnog prava hrvatskih gradova, u knjizi su objavljene latinske transkripcije i prijevodi na hrvatski jezik najstarijih sačuvanih statuta Grada Varaždina s kraja 17. i sredine, odnosno druge polovice 18.st., kao i transkripcija i prijevod povelje Andrije II. iz 1209.g., kojom Varaždin dobiva status slobodnog kraljevskog grada.
Osim objavljivanja arhivskog gradiva, DAVŽ se pojavljuje i kao izdavač ili suizdavač pojedinih historiografskih radova, koji su nastali najvećim dijelom korištenjem arhivskog gradiva koje se čuva u našem Arhivu. 
 

 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.