dav  
     Početak   |   Novosti   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
  Djelatnost
 
  Znanstveno - istraživački rad
  Rad sa strankama
  Objavljivanje arhivskog gradiva
  Matične knjige
  Bibliografija
  Događanja
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Trstenjakova 7
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
Rad sa strankama  
U arhivu radimo i na izdavanju potvrda, ovjerenih prijepisa, odnosno preslika u arhivu pohranjenih dokumenata. Zahtjevi stranaka najčešće se odnose na poslove u svezi s reguliranjem prava s područja socijalnog i zdravstvenog osiguranja, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, utvrđivanjem stečenog stupnja naobrazbe, kao i rješavanjem najraznovrsnijih potreba pojedinaca ili institucija sukladno pozitivnom zakonodavstvu.
Stranke moraju svoje zahtjeve podnijeti u pisanom obliku i to osobno u prijemnom uredu Arhiva ili pak poštom, e-poštom, telefaksom. Pri definiranju zahtjeva potrebno je točno utvrditi pojedine podatke neophodne za rješavanje zahtjeva kao što su: datum, odnosno godina nastanka potrebnog dokumenta, naziv organa, koji je izdao dokument i sl.
Na pismeni se zahtjev sudovima i organima uprave izdaje na posudbu traženi dokument u originalu, dok sve ostale stranke mogu dobiti ovjerene preslike traženih dokumenata. Rok u kojem zahtjev pojedine stranke mora biti riješen iznosi najviše 14 dana. U slučaju da se tražena dokumentacija ne čuva u Arhivu stranka se upućuje na mjesto gdje bi gradivo trebalo biti pohranjeno.
 

 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.